Преглед свих дозвола - ART Kanal - ЈП ПТТ

Број дозволе: K145/1-1
Датум: 21.02.2013
Ималац дозволе - емитер: ART Marketing TV d.o.o.
Скраћени идентификациони знак емитера: ART Kanal
Адреса: Владете Ковачевића 6, Београд
Телефон: 011/3691-599
Телефакс: 011/3692-262
E-mail: artkanal@vajfaj.net
Шифра (делатности) корисника: 6110 Кабловске телекомуникације

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Јавно предузеће ПТТ саобраћаја Србија Београд, Радна јединица Пошта-Нет
Скраћени назив оператора: ЈП ПТТ
Адреса: Таковска 2, Београд
Телефон: 011/3064-130
Телефакс: 011/3641-404
E-mail: samkds@jp.ptt.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-1/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма бр. 145168/2012-1 од 03. децембра 2012. године
Подручје емитовања програма: Београд

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани специјализовани програм културе
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/145-363/13-1
Ова дозвола важи: од 21. фебруарa 2013. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ЈП ПТТ