Преглед свих дозвола - ART Kanal - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

Број дозволе: K145/2(IPTV)
Датум: 21.02.2013
Ималац дозволе - емитер: ART Marketing TV d.o.o.
Скраћени идентификациони знак емитера: ART Kanal
Адреса: Владете Ковачевића 6, Београд
Телефон: 011/3691-599
Телефакс: 011/3692-262
E-mail: artkanal@vajfaj.net
Шифра (делатности) корисника: 6110 Кабловске телекомуникације

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д., Београд
Скраћени назив оператора: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
Адреса: Таковска 2, Београд
Телефон: 011/2111-281
Телефакс: 011/3340-798
E-mail: office@telekom.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-73/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о дистрибуцији телевизијског програма бр. 334118/1 од 08.11.2012. године
Подручје емитовања програма: Република Србија

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани
Решење о накнади за кабловско емитовање: специјализовани програм културе
Ова дозвола важи: од 21. фебруарa 2013. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Телеком Србија