Преглед свих дозвола - TV SU City - ЈП ПТТ

Број дозволе: K146/1-1
Датум: 06.03.2013
Ималац дозволе - емитер: EURO ALFA EXPORT-IMPORT DOO
Скраћени идентификациони знак емитера: TV SU City
Адреса: Арсенија Чарнојевића 3, Суботица
Телефон: 024/670-730
Телефакс: 024/670-125
E-mail: rtvcity@eunet.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Јавно предузеће ПТТ саобраћаја Србија Београд, Радна јединица Пошта-Нет
Скраћени назив оператора: ЈП ПТТ
Адреса: Таковска 2, Београд
Телефон: 011/3064-130
Телефакс: 011/3641-404
E-mail: samkds@jp.ptt.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-1/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма бр. 20599/35 од 05. августа 2013. године
Подручје емитовања програма: Суботица

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/146-497/13
Ова дозвола важи: од 06. марта 2013. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ЈП ПТТ