Преглед свих дозвола - TV SU City - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

Број дозволе: K146/2(IPTV)
Датум: 06.03.2013
Ималац дозволе - емитер: EURO ALFA EXPORT-IMPORT DOO
Скраћени идентификациони знак емитера: TV SU City
Адреса: Арсенија Чарнојевића 3, Суботица
Телефон: 024/670-730
Телефакс: 024/670-125
E-mail: rtvcity@eunet.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д., Београд
Скраћени назив оператора: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
Адреса: Таковска 2, Београд
Телефон: 011/2111-281
Телефакс: 011/3340-798
E-mail: office@telekom.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-73/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о дистрибуцији телевизијског програма кабловског емитера бр. 359145/1 од 16.11.2011. године
Подручје емитовања програма: Суботица

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање:
Ова дозвола важи: од 06. марта 2013. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Телеком Србија