Преглед свих дозвола - BEST MUSIC - KOPERNIKUS TECHNOLOGY

Број дозволе: К147/1
Датум: 06.03.2013
Ималац дозволе - емитер: Акционарско друштво „Тимочка телевизија и радио“
Скраћени идентификациони знак емитера: BEST MUSIC
Адреса: Љубе Нешића 38, Зајечар
Телефон: 019/422-630
Телефакс: 019/420-940
E-mail: rtz@verat.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o.
Скраћени назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY
Адреса: Јурија Гагарина 206, Нови Београд
Телефон: 011/2177-720
Телефакс: 011/2177-720
E-mail: office@kopernikus.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-8/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма бр. 181/10 од 22.06.2010. године
Подручје емитовања програма: Зајечар

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/147-513/13
Ова дозвола важи: од 06. марта 2013. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KOPERNIKUS TECHNOLOGY