Преглед свих дозвола - TV K::CN Svet Plus 3 - KDS

Број дозволе: K93/6-1
Датум: 06.03.2013
Ималац дозволе - емитер: Друштво за радио и телевизијске активности „Kopernikus cable network“ д.о.о.- огранак Свет Плус Нови Београд
Скраћени идентификациони знак емитера: TV K::CN Svet Plus 3
Адреса: Арсенија Чарнојевића 60г, Београд
Телефон: 011/314-9610
Телефакс: /
E-mail: tv.kopernikus@sezampro.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: DOO KNIGHT DEVELOPEMENT SUPPORT Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge
Скраћени назив оператора: KDS
Адреса: Булевар ослобођења 20, Нови Сад
Телефон: 021/531-001
Телефакс: 021/443-362
E-mail: /
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-30/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма од 27. децембра 2012. године
Подручје емитовања програма: Нови Сад, Футог, Ветерник

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/93-1161/14 КН/93-1142/14
Ова дозвола важи: 06. марта 2013. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KDS