Преглед свих дозвола - ТВ Протокол К-1 - SBB

Број дозволе: K151/1
Датум: 25.03.2013
Ималац дозволе - емитер: Протокол К-1 д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Протокол К-1
Адреса: Раданска 66, Лесковац
Телефон: 016/215-792
Телефакс: 016/215-502
E-mail: к-1@sbb.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o.
Скраћени назив оператора: SBB
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Телефон: 011/3305-267
Телефакс: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-2/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно-техничкој сарадњи бр. 1885/2009/K1 од 01.10.2009. године
Подручје емитовања програма: Лесковац

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/151-626/13
Ова дозвола важи: од 25. марта 2013. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SBB