Преглед свих дозвола - ТВ Љиг - КОПЕРНИКУС

Број дозволе: K152/1
Датум: 25.03.2013
Ималац дозволе - емитер: Јавно предузеће за информисање и маркетинг ТВ Љиг
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Љиг
Адреса: Карађорђева 8, Љиг
Телефон: 014/344-5019
Телефакс: 014/344-5019
E-mail: /
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Привредно друштво за промет и услуге КОПЕРНИКУС д.о.о.
Скраћени назив оператора: КОПЕРНИКУС
Адреса: Зелени венац 1, Љиг
Телефон: 014/83-383
Телефакс: 014/83-383
E-mail: kopernikusljig@gmail.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-46/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно-техничкој сарадњи бр. 1/2013 од 04.03.2013. године
Подручје емитовања програма: Љиг

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање:
Ова дозвола важи: од 25. марта 2013. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора КОПЕРНИКУС