Преглед свих дозвола - ТВ ИН Октобар - SBB

Број дозволе: K153/1
Датум: 25.03.2013
Ималац дозволе - емитер: Предузеће у друштвеној својини за комуналне делатности „Други –октобар“
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ ИН Октобар
Адреса: Стевана Немање 26, Вршац
Телефон: 013/821-096
Телефакс: 013/838-052
E-mail: info@oktobar.co.rs
Шифра (делатности) корисника: 3811 Скупљање отпада који није опасан

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o.
Скраћени назив оператора: SBB
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Телефон: 011/3305-267
Телефакс: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-2/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно-техничкој сарадњи бр. 278/2008 од 12.03.2008. године
Подручје емитовања програма: Вршац

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање:
Ова дозвола важи: од 25. марта 2013. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SBB