Преглед свих дозвола - СОС КАНАЛ - INVEST INŽENJERING

Број дозволе: K3/26
Датум: 28.09.2011
Ималац дозволе - емитер: Друштво за медијску, издавачку, пропагандну делатност и маркетинг Сос канал д.о.о., Београд
Скраћени идентификациони знак емитера: СОС КАНАЛ
Адреса: Требињска 7, Београд
Телефон: 011/285-2518
Телефакс: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Шифра (делатности) корисника: 92200 Радио и телевизијске активности

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: INVEST INŽENJERING DOO za telekomunikacije, građevinarstvo,trgovinu na veliko i export- import
Скраћени назив оператора: INVEST INŽENJERING
Адреса: Пут Шајкашког одреда 5а, Нови Сад
Телефон: 021/424-555
Телефакс: 021/661-2645
E-mail: investinzenjering@ii.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-39/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно техничкој сарадњи бр. 52/2011 од 11. мaja 2011. године
Подручје емитовања програма: Бачка Паланка

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани спортски програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/3-2659/11
Ова дозвола важи: од 28. септембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора INVEST INŽENJERING