Преглед свих дозвола - ТВ Млава - KOPERNIKUS TECHNOLOGY

Број дозволе: К77/2
Датум: 07.05.2013
Ималац дозволе - емитер: Ортачко друштво радио и телевизијске делатности Петровић Бранислав и ортак Млава-медија
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Млава
Адреса: Бате Булића бб, Петровац на Млави
Телефон: 012/334-629
Телефакс: 012/332-899
E-mail: rtvmlava@gmail.com
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o.
Скраћени назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY
Адреса: Јурија Гагарина 206, Нови Београд
Телефон: 011/2177-720
Телефакс: 011/2177-720
E-mail: office@kopernikus.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-8/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма бр. 140/12 од 01.04.2012. године
Подручје емитовања програма: Велико Градиште, Мало Црниће, Кучево и Голубац

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/77-3526/11;КН/77-882/13;КН/77-881/13
Ова дозвола важи: од 07. маја 2013. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KOPERNIKUS TECHNOLOGY