Преглед свих дозвола - ТВ Протокол К-1 - KOPERNIKUS TECHNOLOGY

Број дозволе: K151/2
Датум: 07.05.2013
Ималац дозволе - емитер: Протокол К-1 д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Протокол К-1
Адреса: Раданска 66, Лесковац
Телефон: 016/215-792
Телефакс: 016/215-502
E-mail: к-1@sbb.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o.
Скраћени назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY
Адреса: Јурија Гагарина 206, Нови Београд
Телефон: 011/2177-720
Телефакс: 011/2177-720
E-mail: office@kopernikus.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-8/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма бр. 358/13 од 27.03.2013. године
Подручје емитовања програма: Лесковац

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/151-626/13
Ова дозвола важи: од 07. маја 2013. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KOPERNIKUS TECHNOLOGY