Преглед свих дозвола - ТВ Студио - KOPERNIKUS TECHNOLOGY

Број дозволе: K177/1
Датум: 07.05.2013
Ималац дозволе - емитер: Предузеће за спољну и унутрашњу трговину на велико и мало експорт-импорт, маркетинг и комисионе услуге, угоститељство, саобраћај и туризам СТУДИО д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Студио
Адреса: Милана Топлице 10, Лесковац
Телефон: 016/258-913
Телефакс: 016/235-841
E-mail: studiomt@ptt.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o.
Скраћени назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY
Адреса: Јурија Гагарина 206, Нови Београд
Телефон: 011/2177-720
Телефакс: 011/2177-720
E-mail: office@kopernikus.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-8/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма бр. 767/12 од 01.12.2012. године
Подручје емитовања програма: Власотинце, Грделица

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/177-883/13
Ова дозвола важи: од 07. маја 2013. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KOPERNIKUS TECHNOLOGY