Преглед свих дозвола - Б 92 Инфо - TARGO TELEKOM

Број дозволе: K1/35
Датум: 24.06.2013
Ималац дозволе - емитер: Радио дифузно предузеће Б 92 а.д.
Скраћени идентификациони знак емитера: Б 92 Инфо
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Телефон: 011/301-2000
Телефакс: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: TARGO TELEKOM д.о.о.
Скраћени назив оператора: TARGO TELEKOM
Адреса: Ђорђа Станојевића 12/III, Нови Београд
Телефон: 011/2284-358
Телефакс: 011/2284-358
E-mail: office@targotelekom.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1-01-3450-39/12-1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о дистрибуцији телевизијског програма бр. 275/2012 од 31.12.2012. године
Подручје емитовања програма: Београд, Стара Пазова

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани информативни програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/1-2572/11; КН/1-2159/13
Ова дозвола важи: од 24. јуна 2013. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора TARGO TELEKOM