Преглед свих дозвола - CINEMANIA - KDS

Број дозволе: K13/5-1
Датум: 23.05.2013
Ималац дозволе - емитер: FILMSKI KABLOVSKI TV KANAL CINEMANIA DOO
Скраћени идентификациони знак емитера: CINEMANIA
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића бр. 8а, Београд
Телефон: 011/283-0603
Телефакс: 011/283-0612
E-mail: /
Шифра (делатности) корисника: 5911 Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: DOO KNIGHT DEVELOPEMENT SUPPORT Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge
Скраћени назив оператора: KDS
Адреса: Булевар ослобођења 20, Нови Сад
Телефон: 021/531-001
Телефакс: 021/443-362
E-mail: /
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-30/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма од 31. јануара 2012. године
Подручје емитовања програма: Нови Сад, Футог, Ветерник

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани филмски програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/13-2160/13, КН/13-2872/11
Ова дозвола важи: од 23. маја 2013. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KDS