Преглед свих дозвола - SKY PLUS - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

Број дозволе: K178/2(IPTV)
Датум: 17.06.2013
Ималац дозволе - емитер: SKY PLUS DOO маркетиншке активности продукција и радио дифузна делатности Београда
Скраћени идентификациони знак емитера: SKY PLUS
Адреса: Табановачка 5, Београд
Телефон: 011/3979-914
Телефакс: 011/2600-233
E-mail: info@skyplus.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д., Београд
Скраћени назив оператора: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
Адреса: Таковска 2, Београд
Телефон: 011/2111-281
Телефакс: 011/3340-798
E-mail: office@telekom.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-73/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о дистрибуцији програма бр. 116587/1 од 11. априла 2013. године
Подручје емитовања програма: Република Србија

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање:
Ова дозвола важи: од 17. јуна 2013. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Телеком Србија