Преглед свих дозвола - SKY PLUS - SBB

Број дозволе: K178/3
Датум: 18.06.2013
Ималац дозволе - емитер: SKY PLUS DOO маркетиншке активности продукција и радио дифузна делатности Београда
Скраћени идентификациони знак емитера: SKY PLUS
Адреса: Табановачка 5, Београд
Телефон: 011/3979-914
Телефакс: 011/2600-233
E-mail: info@skyplus.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o.
Скраћени назив оператора: SBB
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Телефон: 011/3305-267
Телефакс: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-2/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о дистрибуцији канала бр. 1837/2013 од 11. 06. 2013. године
Подручје емитовања програма: Београд, Кикинда, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Кула, Ниш, Нови Сад, Сомбор, Трстеник, Ужице, Ваљево, Врбас, Врњачка Бања, Вршац, Зрењанин и Чачак.

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/178-1630/13; КН/178-1631/13; КН/178-1632/13; КН/178-1633/13; КН/178-1634/13; КН/178-1635/13; КН/178-1636/13; КН/178-1637/13; КН/178-1638/13; КН/178-1639/13; КН/178-1640/13; КН/178-1641/13; КН/178-1642/13; КН/178-1643/13; КН/178-1644/13; КН/178-1645/13; КН/178-1342/13
Ова дозвола важи: од 18. јуна 2013. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SBB