Преглед свих дозвола - СОС КАНАЛ - ЈП РАДИО ШИД

Број дозволе: K3/24
Датум: 28.09.2011
Ималац дозволе - емитер: Друштво за медијску, издавачку, пропагандну делатност и маркетинг Сос канал д.о.о., Београд
Скраћени идентификациони знак емитера: СОС КАНАЛ
Адреса: Требињска 7, Београд
Телефон: 011/285-2518
Телефакс: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Шифра (делатности) корисника: 92200 Радио и телевизијске активности

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Јавно предузеће за радиодифузну новинску и издавачку делатност Радио Шид
Скраћени назив оператора: ЈП РАДИО ШИД
Адреса: Карађорђева 9/IV,Шид
Телефон: 022/712-939
Телефакс: 022/712-336
E-mail: office@radiosid.net
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-65/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно-техничкој сарадњи бр. 52/2011 од 11.05.2011. године
Подручје емитовања програма: Шид

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани спортски програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/3-2653/11
Ова дозвола важи: од 28. септембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ЈП Радио Шид