Преглед свих дозвола - СОС КАНАЛ - KABLKOM

Број дозволе: K3/5
Датум: 28.09.2011
Ималац дозволе - емитер: Друштво за медијску, издавачку, пропагандну делатност и маркетинг Сос канал д.о.о., Београд
Скраћени идентификациони знак емитера: СОС КАНАЛ
Адреса: Требињска 7, Београд
Телефон: 011/285-2518
Телефакс: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Шифра (делатности) корисника: 92200 Радио и телевизијске активности

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Предузеће за кабловску дистрибуцију KABLKOM д.о.о.
Скраћени назив оператора: KABLKOM
Адреса: Радослава Грујића 21/29, Београд
Телефон: /
Телефакс: 011/3830-246
E-mail: info@kablkom.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-5/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно-техничкој сарадњи бр. 52/2011 од 11.05.2011. године
Подручје емитовања програма: Барајево, Сопот

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани спортски програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/3-2648/11, КН/3-2695/11
Ова дозвола важи: од 28. септембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KABLKOM