Преглед свих дозвола - СОС КАНАЛ - MULTI MEDIA NET TELECOMMUNICATION

Број дозволе: K3/9
Датум: 28.09.2011
Ималац дозволе - емитер: Друштво за медијску, издавачку, пропагандну делатност и маркетинг Сос канал д.о.о., Београд
Скраћени идентификациони знак емитера: СОС КАНАЛ
Адреса: Требињска 7, Београд
Телефон: 011/285-2518
Телефакс: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Шифра (делатности) корисника: 92200 Радио и телевизијске активности

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: MULTI MEDIA NET TELECOMMUNICATION d.o.o.
Скраћени назив оператора: MULTI MEDIA NET TELECOMMUNICATION
Адреса: Трг ослобођења 8, Апатин
Телефон: 025/772-010
Телефакс: 025/772-010
E-mail: /
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-57/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма телевизије СОС канал бр.026 од 25.03.2010. године
Подручје емитовања програма: Апатин

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани спортски програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/3-2656/11
Ова дозвола важи: од 28. септембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора MULTI MEDIA NET TELECOMMUNICATION