Преглед свих дозвола - СОС КАНАЛ - POGLED BLUE

Број дозволе: K3/27
Датум: 28.09.2011
Ималац дозволе - емитер: Друштво за медијску, издавачку, пропагандну делатност и маркетинг Сос канал д.о.о., Београд
Скраћени идентификациони знак емитера: СОС КАНАЛ
Адреса: Требињска 7, Београд
Телефон: 011/285-2518
Телефакс: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Шифра (делатности) корисника: 92200 Радио и телевизијске активности

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: POGLED BLUE d.o.o.
Скраћени назив оператора: POGLED BLUE
Адреса: Друге пролетерске бригаде 20/22, Ниш
Телефон: 018/4520-330
Телефакс: 018/4523-660
E-mail: info@pogledblue.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-15/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма бр. 136/2010 од 28.10.2010. године
Подручје емитовања програма: Бела Паланка

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани спортски програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/3-2704/11
Ова дозвола важи: од 28. септембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора POGLED BLUE