Преглед свих дозвола - СОС КАНАЛ - SBB

Број дозволе: K3/12
Датум: 28.09.2011
Ималац дозволе - емитер: Друштво за медијску, издавачку, пропагандну делатност и маркетинг Сос канал д.о.о., Београд
Скраћени идентификациони знак емитера: СОС КАНАЛ
Адреса: Требињска 7, Београд
Телефон: 011/285-2518
Телефакс: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Шифра (делатности) корисника: 92200 Радио и телевизијске активности

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o.
Скраћени назив оператора: SBB
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Телефон: 011/3305-267
Телефакс: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-2/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о дистрибуцији канала бр. 474/2005 од 26. 10. 2005. године
Подручје емитовања програма: Београд, Сомбор, Врбас, Нови Сад, Кикинда, Зрењанин, Вршац, Ваљево, Бор, Ариље, Чачак, Ивањица, Костолац, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Лесковац, Ниш, Нови Пазар, Пирот, Пожаревац, Шабац, Севојно, Врњачка Бања, Ужице.

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани спортски програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/3-2660/11, КН/3-2703/11, КН/3-2664/11, КН/3-2685/11, КН/3-2673/11, КН/3-2670/11, КН/3-2665/11, КН/3-2662/11, КН/3-2661/11, КН/3-2657/11, КН/3-2701/11, КН/3-2671/11, КН/3-2674/11, КН/3-2675/11, КН/3-2676/11, КН/3-2677/11, КН/3-2679/11, КН/3-2683/11, КН/3-2684/11, КН/3-2689/11, КН/3-2690/11, КН/3-2702/11, КН/3-2692/11, КН/3-2649/11, КН/3-2698/11
Ова дозвола важи: од 28. септембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SBB