Преглед свих дозвола - СОС КАНАЛ - SERVIS LINK

Број дозволе: K3/13
Датум: 28.09.2011
Ималац дозволе - емитер: Друштво за медијску, издавачку, пропагандну делатност и маркетинг Сос канал д.о.о., Београд
Скраћени идентификациони знак емитера: СОС КАНАЛ
Адреса: Требињска 7, Београд
Телефон: 011/285-2518
Телефакс: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Шифра (делатности) корисника: 92200 Радио и телевизијске активности

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: SERVIS LINK Goran Nikolić preduzetnik
Скраћени назив оператора: SERVIS LINK
Адреса: Пусторечка 2, Крушевац
Телефон: 063/620-871
Телефакс: /
E-mail: goranlicno@yahoo.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-40/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма бр. 89 од 23.07.2007. године
Подручје емитовања програма: Крушевац

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани спортски програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/3-2677/11
Ова дозвола важи: од 28. септембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SERVIS LINK