Преглед свих дозвола - Прва плус - SBB

Број дозволе: K179/1-1
Датум: 17.09.2013
Ималац дозволе - емитер: Прва телевизија д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: Прва плус
Адреса: Аутопут бр. 22
Телефон: 011/2091-000
Телефакс: 011/2091-001
E-mail: prvaplus@prva.rs
Шифра (делатности) корисника: 6110 Кабловске телекомуникације

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o.
Скраћени назив оператора: SBB
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Телефон: 011/3305-267
Телефакс: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-2/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о дистрибуцији канала бр. 2393/2013 од 05. 09. 2013. године
Подручје емитовања програма: Република Србија

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/179-3131/13
Ова дозвола важи: од 17. септембра 2013. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SBB