Преглед свих дозвола - Бест телевизија - SUN COM

Број дозволе: К59/12
Датум: 17.09.2013
Ималац дозволе - емитер: Акционарско друштво „Тимочка телевизија и радио“
Скраћени идентификациони знак емитера: Бест телевизија
Адреса: Љубе Нешића 38, Зајечар
Телефон: 019/422-630
019/420-940
Телефакс: /
E-mail: ttr@verat.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: РАДЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ „SUN COM“ ЋИРИЋ ЗОРАН ПР
Скраћени назив оператора: SUN COM
Адреса: Алексиначка 2, Ниш
Телефон: 064/1431-784
Телефакс: 018/577-845
E-mail: sun.com.nis@live.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-93/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма бр. 744-1/11 од 13. новембра 2011. године
Подручје емитовања програма: Књажевац

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/59-3407/13
Ова дозвола важи: од 17. септембра 2013. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SUN COM