Преглед свих дозвола - ТВ Бор - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

Број дозволе: К64/2(IPTV)
Датум: 17.09.2013
Ималац дозволе - емитер: Јавно предузеће „Штампа, радио и филм“
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Бор
Адреса: Моше Пијаде 19, Бор
Телефон: 030/424-587
030/423-283
030/427-427
Телефакс:
E-mail: rtvbor@rtvbor.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д., Београд
Скраћени назив оператора: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
Адреса: Таковска 2, Београд
Телефон: 011/2111-281
Телефакс: 011/3340-798
E-mail: office@telekom.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-73/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о дистрибуцији телевизијског програма регионалног емитера бр. 209459/1 од 06. јула 2011. године и Анекс 1 Уговора о дистрибуцији телевизијског програма регионалног емитера бр. 309677/1 од 18. октобра 2012. године
Подручје емитовања програма: Кладово, Сокобања, Петровац на Млави и Голубац

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: /
Ова дозвола важи: од 17. септембра 2013. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Телеком Србија