Преглед свих дозвола - SKY PLUS - TELEMARK SYSTEMS

Број дозволе: K178/5
Датум: 17.09.2013
Ималац дозволе - емитер: SKY PLUS DOO маркетиншке активности продукција и радио дифузна делатности Београда
Скраћени идентификациони знак емитера: SKY PLUS
Адреса: Табановачка 5, Београд
Телефон: 011/3979-914
Телефакс: 011/2600-233
E-mail: info@skyplus.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: TELEMARK SYSTEMS d.o.o.
Скраћени назив оператора: TELEMARK SYSTEMS
Адреса: Синђелићева бб, Чачак
Телефон: 032/340-405
Телефакс: 032/340-406
E-mail: office@duga-net.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-9/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно техничкој сарадњи бр. 29/13 од 21. јуна 2013. године
Подручје емитовања програма: Чачак, Горњи Милановац, Пожега, Лучани, Гуча и Краљево

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/178-3405/13; КН/178-3404/13; КН/178-3403/13; КН/178-3402/13; КН/178-3401/13;КН/178-3406/13
Ова дозвола важи: од 17. септембра 2013. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора TELEMARK SYSTEMS