Преглед свих дозвола - CINEMANIA - И.КОМ

Број дозволе: K13/6-1
Датум: 02.09.2013
Ималац дозволе - емитер: FILMSKI KABLOVSKI TV KANAL CINEMANIA DOO
Скраћени идентификациони знак емитера: CINEMANIA
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића бр. 8а, Београд
Телефон: 011/283-0603
Телефакс: 011/283-0612
E-mail: /
Шифра (делатности) корисника: 5911 Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Интерактивне кабловске обједињене Мреже-И.КОМ, Земун
Скраћени назив оператора: И.КОМ
Адреса: Џона Кенедија 10д, Земун
Телефон: 011/3010-110
Телефакс: 011/3010-110
E-mail: office@ikomline.net
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-7/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма бр. 224/2008 од 08. априла 2008. године
Подручје емитовања програма: Београд

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани филмски програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: KН/13-2848/11
Ова дозвола важи: од 02. септембра 2013. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора I.KOM