Преглед свих дозвола - TV Belle аmie - SUN COM

Број дозволе: К63/2
Датум: 02.09.2013
Ималац дозволе - емитер: Радио телевизија „Belle аmie“ д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: TV Belle аmie
Адреса: Трг Краља Милана 6-8, Ниш
Телефон: 018/257-123
Телефакс: /
E-mail: marketing@belleamie.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: РАДЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ „SUN COM“ ЋИРИЋ ЗОРАН ПР
Скраћени назив оператора: SUN COM
Адреса: Алексиначка 2, Ниш
Телефон: 064/1431-784
Телефакс: 018/577-845
E-mail: sun.com.nis@live.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-93/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма од 08. јуна 2013. године
Подручје емитовања програма: Књажевац

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/63-3069/13
Ова дозвола важи: од 02. септембра 2013. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SUN COM