Преглед свих дозвола - Арена спорт 3 - SUN COM

Број дозволе: K143/3
Датум: 02.09.2013
Ималац дозволе - емитер: Друштво за телекомуникације „HD-WIN“ д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: Арена спорт 3
Адреса: Високог Стевана 38, Београд
Телефон: 011/3535-600
Телефакс: 011/3535-655
E-mail: office@tvarenasport.com
Шифра (делатности) корисника: 6110 кабловске телекомуникације

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: РАДЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ „SUN COM“ ЋИРИЋ ЗОРАН ПР
Скраћени назив оператора: SUN COM
Адреса: Алексиначка 2, Ниш
Телефон: 064/1431-784
Телефакс: 018/577-845
E-mail: sun.com.nis@live.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-93/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о дистрибуцији програма бр. 281/12 од 31. децембра 2012. године
Подручје емитовања програма: Књажевац

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани спортски програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: KН/143-3068/13
Ова дозвола важи: од 02. септембра 2013. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SUN COM