Преглед свих дозвола - SKY PLUS - И.КОМ

Број дозволе: K178/4
Датум: 02.09.2013
Ималац дозволе - емитер: SKY PLUS DOO маркетиншке активности продукција и радио дифузна делатности Београда
Скраћени идентификациони знак емитера: SKY PLUS
Адреса: Табановачка 5, Београд
Телефон: 011/3979-914
Телефакс: 011/2600-233
E-mail: info@skyplus.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Интерактивне кабловске обједињене Мреже-И.КОМ, Земун
Скраћени назив оператора: И.КОМ
Адреса: Џона Кенедија 10д, Земун
Телефон: 011/3010-110
Телефакс: 011/3010-110
E-mail: office@ikomline.net
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-7/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцију ТВ програма бр. 876/2013 од 11. јула 2013. године
Подручје емитовања програма: Београд

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/178-1342/13
Ова дозвола важи: од 02. септембра 2013. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора I.KOM