Преглед свих дозвола - СОС КАНАЛ - GIMELNET

Број дозволе: K3/36
Датум: 14.10.2013
Ималац дозволе - емитер: Друштво за медијску, издавачку, пропагандну делатност и маркетинг Сос канал д.о.о., Београд
Скраћени идентификациони знак емитера: СОС КАНАЛ
Адреса: Требињска 7, Београд
Телефон: 011/285-2518
Телефакс: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Шифра (делатности) корисника: 92200 Радио и телевизијске активности

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: GIMELNET д.о.о.
Скраћени назив оператора: GIMELNET
Адреса: 1 мај 44, Банатско Карађорђево
Телефон: 023/835-901
Телефакс: 023/835-901
E-mail: gimel@gimelnet.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-86/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно-техничкој сарадњи бр. 76/11 од 12.05.2011. године
Подручје емитовања програма: Банатско Карађорђeво, Торда, Житиште и Александрово

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани спортски програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/3-3645/13
Ова дозвола важи: од 14. октобра 2013. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора GIMELNET