Преглед свих дозвола - ТВ К23 - ЈП ПТТ

Број дозволе: K21/1-2
Датум: 21.10.2011
Ималац дозволе - емитер: Телевизија К23 д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ К23
Адреса: Трг Цара Јована Ненада 15/IX-X, Суботиц
Телефон: 024/553-470
Телефакс: 024/553-470
E-mail: k23@yunord.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Јавно предузеће ПТТ саобраћаја Србија Београд, Радна јединица Пошта-Нет
Скраћени назив оператора: ЈП ПТТ
Адреса: Таковска 2, Београд
Телефон: 011/3064-130
Телефакс: 011/3641-404
E-mail: samkds@jp.ptt.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-1/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловско емитовање програма бр. 601/2013 од 05.11.2013. године
Подручје емитовања програма: Суботица

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/21-2915/11
Ова дозвола важи: од 21. октобра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ЈП ПТТ