Преглед свих дозвола - ТВ Студио - SBB

Број дозволе: K177/2
Датум: 22.11.2013
Ималац дозволе - емитер: Предузеће за спољну и унутрашњу трговину на велико и мало експорт-импорт, маркетинг и комисионе услуге, угоститељство, саобраћај и туризам СТУДИО д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Студио
Адреса: Милана Топлице 10, Лесковац
Телефон: 016/258-913
Телефакс: 016/235-841
E-mail: studiomt@ptt.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o.
Скраћени назив оператора: SBB
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Телефон: 011/3305-267
Телефакс: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-2/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно техничкој сарадњи бр. 1440/2012 од 01.10.2012. године
Подручје емитовања програма: Лесковац

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/177-3972/13
Ова дозвола важи: од 22. новембра 2013. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SBB