Преглед свих дозвола - ТВ 3М - ЈП ПТТ

Број дозволе: K25/1-2
Датум: 21.10.2011
Ималац дозволе - емитер: Милица Марковић ПР, Телевизијска продукција ТВ 3 М
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ 3М
Адреса: Кнеза Милоша 54, Ваљево
Телефон: /
Телефакс: /
E-mail: /
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Јавно предузеће ПТТ саобраћаја Србија Београд, Радна јединица Пошта-Нет
Скраћени назив оператора: ЈП ПТТ
Адреса: Таковска 2, Београд
Телефон: 011/3064-130
Телефакс: 011/3641-404
E-mail: samkds@jp.ptt.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-1/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма бр. 71727/2012-12 од 01. октобра 2013. године
Подручје емитовања програма: Уб

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/25-2932/11
Ова дозвола важи: од 21. октобра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ЈП ПТТ