Преглед свих дозвола - NOVA.RS 2 - РТВ Царичин Град

Број дозволе: K180/23-2
Датум: 24.12.2013
Ималац дозволе - емитер: NOVA.RS TELEVISION д.о.о., Београд
Скраћени идентификациони знак емитера: NOVA.RS 2
Адреса: Панчевачки пут 38в
Телефон: 011/331-8825
Телефакс: 011/331-8832
E-mail: dragandjurkovic@nova.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: РТВ Царичин Град д.о.о.
Скраћени назив оператора: РТВ Царичин Град
Адреса: Цара Душана 81, Лебане
Телефон: 016/846-460
Телефакс: 016/846-468
E-mail: rtvcglebane@yahoo.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-101/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма од 16. децембра 2013. године
Подручје емитовања програма: Лебане, Медвеђа, Бошњаце

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/180-3717/13-1
Ова дозвола важи: од 24. децембра 2013. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора РТВ Царичин Град