Преглед свих дозвола - NOVA.RS 2 - КТЛ ПЛУС

Број дозволе: K180/22-2
Датум: 24.12.2013
Ималац дозволе - емитер: NOVA.RS TELEVISION д.о.о., Београд
Скраћени идентификациони знак емитера: NOVA.RS 2
Адреса: Панчевачки пут 38в
Телефон: 011/331-8825
Телефакс: 011/331-8832
E-mail: dragandjurkovic@nova.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Друштво за телекомуникације. Кабловске, земаљске и сателитеске системе КТЛ Плус д.о.о.
Скраћени назив оператора: КТЛ ПЛУС
Адреса: Поп Лукина 2, Лозница
Телефон: 015/882-956
Телефакс: 015/882-956
E-mail: /
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-12/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма од 19. децембра 2013. године
Подручје емитовања програма: Лозница

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/180-3717/13-1
Ова дозвола важи: од 24. децембра 2013. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KTL PLUS