Преглед свих дозвола - NOVA.RS 2 - КАБЛОВСКА БК

Број дозволе: K180/29-2
Датум: 14.01.2014
Ималац дозволе - емитер: NOVA.RS TELEVISION д.о.о., Београд
Скраћени идентификациони знак емитера: NOVA.RS 2
Адреса: Панчевачки пут 38в
Телефон: 011/331-8825
Телефакс: 011/331-8832
E-mail: dragandjurkovic@nova.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: КАБЛОВСКА БК д.о.о.
Скраћени назив оператора: КАБЛОВСКА БК
Адреса: Немањина 67, Банатски Карловац
Телефон: /
Телефакс: /
E-mail: /
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-4/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма од 09. јануара 2014. године
Подручје емитовања програма: Банатски Карловац

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/180-3717/13-1
Ова дозвола важи: од 14. јануара 2014. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора КАБЛОВСКА БК