Преглед свих дозвола - Наша РТВЛ - KOPERNIKUS TECHNOLOGY

Број дозволе: K181/1
Датум: 31.01.2014
Ималац дозволе - емитер: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ РАДИО ЛЕСКОВАЦ
Скраћени идентификациони знак емитера: Наша РТВЛ
Адреса: Масариков трг 7, Лесковац
Телефон: 018/244-670
Телефакс: 016/213-491
E-mail: radioleskovac@ptt.rs
Шифра (делатности) корисника: 6010 Емитовање радио-програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o.
Скраћени назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY
Адреса: Јурија Гагарина 206, Нови Београд
Телефон: 011/2177-720
Телефакс: 011/2177-720
E-mail: office@kopernikus.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-8/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор за кабловску дистрибуцију програма бр. 1223/13 од 26. 01. 2013. године
Подручје емитовања програма: Лесковац

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: /
Ова дозвола важи: од 31. јануара 2014. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KOPERNIKUS TECHNOLOGY