Преглед свих дозвола - МИНИ УЛТРА - SBB

Број дозволе: К122/2
Датум: 07.02.2014
Ималац дозволе - емитер: ТВ КАНАЛ УЛТРА д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: МИНИ УЛТРА
Адреса: Браће Јерковић 117в, Београд
Телефон: 011/397-6588
Телефакс: 011/397-6588
E-mail: /
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o.
Скраћени назив оператора: SBB
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Телефон: 011/3305-267
Телефакс: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-2/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о дистрибуцији канала бр. 990/2011 од 16.08.2011. године
Подручје емитовања програма: Београд, Сомбор, Врбас, Нови Сад, Кикинда, Зрењанин, Вршац, Ваљево, Бор, Ариље, Чачак, Ивањица, Kрагујевац, Краљево, Крушевац, Лесковац, Ниш, Нови Пазар, Пирот, Пожаревац, Шабац, Севојно, Врњачка Бања, Ужице

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани дечји програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/122-300/14; КН/122-301/14; КН/122-302/14; КН/122-303/14; КН/122-304/14; КН/122-305/14; КН/122-306/14; КН/122-307/14; КН/122-308/14; КН/122-309/14; КН/122-310/14; КН/122-311/14; КН/122-312/14; КН/122-313/14; КН/122-314/14; КН/122-315/14; КН/122-316/14; КН/122-317/14; КН/122-318/14; КН/122-319/14; КН/122-320/14; КН/122-321/14; КН/122-322/14
Ова дозвола важи: од 07. фебруара 2014. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SBB