Преглед свих дозвола - Зона плус - ЈОТЕЛ

Број дозволе: K184/3-1
Датум: 24.02.2014
Ималац дозволе - емитер: Зона плус д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: Зона плус
Адреса: Бранка Радичевића 30
Телефон: 018/455-9888
Телефакс: 018/455-9888
E-mail: tvzonaplus@gmail.com
Шифра (делатности) корисника: 5911 Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Привредно друштво за обављање делатности у телекомуникацијама ЈОТЕЛ д.о.о.
Скраћени назив оператора: ЈОТЕЛ
Адреса: Булевар Немањића 67, Зона 1, лок.45-47, Ниш
Телефон: 018/53-73-56
Телефакс: 018/53-73-55
E-mail: /
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-31/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма
Подручје емитовања програма: Ниш, Врање, Бор, Зајечар, Ћићевац, Параћин и Јагодина

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/184-417/14; КН/184-513/14; КН/184-511/14; КН/184-518/14; КН/184-515/14; КН/184-514/14
Ова дозвола важи: од 24. фебруара 2014. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ЈОТЕЛ НАПОМЕНА : На основу одлуке Савета РРА бр. 05-274/14 од 06. марта 2014. године, овом дозволом мења се дозвола бр. K184/3 од 24. фебруара 2014. године