Преглед свих дозвола - Зона плус - KOPERNIKUS TECHNOLOGY

Број дозволе: K184/2-1
Датум: 24.02.2014
Ималац дозволе - емитер: Зона плус д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: Зона плус
Адреса: Бранка Радичевића 30
Телефон: 018/455-9888
Телефакс: 018/455-9888
E-mail: tvzonaplus@gmail.com
Шифра (делатности) корисника: 5911 Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o.
Скраћени назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY
Адреса: Јурија Гагарина 206, Нови Београд
Телефон: 011/2177-720
Телефакс: 011/2177-720
E-mail: office@kopernikus.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-8/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма
Подручје емитовања програма: Ниш, Лесковац, Врање, Зајечар, Бор, Неготин, Параћин, Ћуприја и Јагодина

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/184-417/14; КН/184-511/14; КН/184-512/14; КН/184-513/14; КН/184-514/14; КН/184-515/14; КН/184-519/14; КН/185-520/14; КН/185-521
Ова дозвола важи: од 24. фебруара 2014. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KOPERNIKUS TECHNOLOGY НАПОМЕНА : На основу одлуке Савета РРА бр. 05-169/14 од 06. марта 2014. године, овом дозволом мења се дозвола бр. K184/2 од 24. фебруара 2014. године