Преглед свих дозвола - ТВ Апатин - MULTI MEDIA NET TELECOMMUNICATION

Број дозволе: K27/1
Датум: 21.10.2011
Ималац дозволе - емитер: Предузеће за производњу и дистрибуцију РТВ проrama трговину и услуге ТВ Апатин д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Апатин
Адреса: Петефи Шандора 4, Апатин
Телефон: 063/329-317
Телефакс: 025/781-200
E-mail: office@tvapatin.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: MULTI MEDIA NET TELECOMMUNICATION d.o.o.
Скраћени назив оператора: MULTI MEDIA NET TELECOMMUNICATION
Адреса: Трг ослобођења 8, Апатин
Телефон: 025/772-010
Телефакс: 025/772-010
E-mail: /
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-57/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма од 01. априла 2010. године
Подручје емитовања програма: Апатин

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/27-2936/11
Ова дозвола важи: од 21. октобра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора MULTI MEDIA NET TELECOMMUNICATION