Преглед свих дозвола - Зона плус - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

Број дозволе: K184/1-1(IPTV)
Датум: 24.02.2014
Ималац дозволе - емитер: Зона плус д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: Зона плус
Адреса: Бранка Радичевића 30
Телефон: 018/455-9888
Телефакс: 018/455-9888
E-mail: tvzonaplus@gmail.com
Шифра (делатности) корисника: 5911 Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д., Београд
Скраћени назив оператора: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
Адреса: Таковска 2, Београд
Телефон: 011/2111-281
Телефакс: 011/3340-798
E-mail: office@telekom.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-73/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма
Подручје емитовања програма: Ниш, Крушевац, Ћићевац, Пирот, Лесковац, Врање, Зајечар, Бор, Неготин, Параћин, Ћуприја и Јагодина

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање:
Ова дозвола важи: од 24. фебруара 2014. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Телеком Србија НАПОМЕНА : На основу одлуке Савета РРА бр. 05-297/14 од 06. марта 2014. године, овом дозволом мења се дозвола бр. K(I)184/1 од 24. фебруара 2014. године