Преглед свих дозвола - TV HIGH ONE - KOPERNIKUS TECHNOLOGY

Број дозволе: K185/1
Датум: 06.03.2014
Ималац дозволе - емитер: ADVANTEC GROUP DOO
Скраћени идентификациони знак емитера: TV HIGH ONE
Адреса: Савски трг 9, Београд
Телефон: 011/362-8877
Телефакс: 011/362-8878
E-mail: 0900@beotel.rs
Шифра (делатности) корисника: 6201 Рачунарско програмирање

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o.
Скраћени назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY
Адреса: Јурија Гагарина 206, Нови Београд
Телефон: 011/2177-720
Телефакс: 011/2177-720
E-mail: office@kopernikus.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-8/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма од 21. фебруара 2014. године
Подручје емитовања програма: Александровац

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани забавни програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/185-522/14
Ова дозвола важи: од 06. марта 2014. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KOPERNIKUS TECHNOLOGY