Преглед свих дозвола - Зона плус - SBB

Број дозволе: K184/4
Датум: 06.03.2014
Ималац дозволе - емитер: Зона плус д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: Зона плус
Адреса: Бранка Радичевића 30
Телефон: 018/455-9888
Телефакс: 018/455-9888
E-mail: tvzonaplus@gmail.com
Шифра (делатности) корисника: 5911 Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o.
Скраћени назив оператора: SBB
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Телефон: 011/3305-267
Телефакс: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-2/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно-техничкој сарадњи од 25.02.2014. године
Подручје емитовања програма: Ниш, Крушевац, Пирот, Бор

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/184-417/14; КН/184-517/14; КН/184-516/14; КН/184-513/14
Ова дозвола важи: од 06. марта 2014. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SBB