Преглед свих дозвола - СОС КАНАЛ - SRB Digital

Број дозволе: K3/37
Датум: 06.03.2014
Ималац дозволе - емитер: Друштво за медијску, издавачку, пропагандну делатност и маркетинг Сос канал д.о.о., Београд
Скраћени идентификациони знак емитера: СОС КАНАЛ
Адреса: Требињска 7, Београд
Телефон: 011/285-2518
Телефакс: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Шифра (делатности) корисника: 92200 Радио и телевизијске активности

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: SRB Digital d.o.o.
Скраћени назив оператора: SRB Digital
Адреса: Кеј Тридесет седме санџачке дивизије 29а, Нови Пазар
Телефон: 060/033-5225
Телефакс: 060/033-5225
E-mail: support@srbijadigital.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1-01-3450-44/13-1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији програма бр. 106/2012 од 11.10.2012. године
Подручје емитовања програма: Нови Пазар, Сјеница, Тутин, Крушевац, Трстеник, Краљево и Чачак

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани спортски програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/32684/11/13-1, КН/3-2693/11/13-1, КН/3-2697/11/13-1, КН/3-2677/11/13-1, КН/3-608/14, КН/3-2676/11/13-1, КН/3-2701/11/13-1
Ова дозвола важи: од 06. марта 2014. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SRB Digital