Преглед свих дозвола - NOVA.RS 2 - МОНИТОР

Број дозволе: K180/34
Датум: 20.02.2014
Ималац дозволе - емитер: NOVA.RS TELEVISION д.о.о., Београд
Скраћени идентификациони знак емитера: NOVA.RS 2
Адреса: Панчевачки пут 38в
Телефон: 011/331-8825
Телефакс: 011/331-8832
E-mail: dragandjurkovic@nova.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Привредно друштво за производњу, промет и услуге МОНИТОР д.о.о.
Скраћени назив оператора: МОНИТОР
Адреса: Гагаринова 10, Нови Сад
Телефон: 021/339-413
Телефакс: 021/339-413
E-mail: /
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-55/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма од 30. јануара 2014. године
Подручје емитовања програма: Бач

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/180-3717/13
Ова дозвола важи: од 20. фебруара 2014. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора МОНИТОР