Преглед свих дозвола - ТВ Студио Б - KATEL NETWORK

Број дозволе: К49/28
Датум: 07.03.2014
Ималац дозволе - емитер: Јавно радиодифузно предузеће Студио Б
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Студио Б
Адреса: Масарикова 5, Београд
Телефон: 011/2069-009
Телефакс: 011/2069-023
E-mail: organizacija@studiob.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA USLUGE KATEL NETWORK DOO
Скраћени назив оператора: KATEL NETWORK
Адреса: Максима Горког 49, Панчево
Телефон: 013/2357-224
Телефакс: 013/2357-224
E-mail: katelnetwork@gmail.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1-01-3450-17/12-2
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма бр. 174 од 18.02.2014. године
Подручје емитовања програма: Јабука, Качарево

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање:
Ова дозвола важи: од 07. марта 2014. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KATEL NETWORK