Преглед свих дозвола - TV K::CN Svet Plus 3 - KATEL NETWORK

Број дозволе: K93/7
Датум: 07.03.2014
Ималац дозволе - емитер: Друштво за радио и телевизијске активности „Kopernikus cable network“ д.о.о.- огранак Свет Плус Нови Београд
Скраћени идентификациони знак емитера: TV K::CN Svet Plus 3
Адреса: Арсенија Чарнојевића 60г, Београд
Телефон: 011/314-9610
Телефакс: /
E-mail: tv.kopernikus@sezampro.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA USLUGE KATEL NETWORK DOO
Скраћени назив оператора: KATEL NETWORK
Адреса: Максима Горког 49, Панчево
Телефон: 013/2357-224
Телефакс: 013/2357-224
E-mail: katelnetwork@gmail.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1-01-3450-17/12-2
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма бр. 29/14 од 18.02.2014. године
Подручје емитовања програма: Јабука, Качарево

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање:
Ова дозвола важи: од 07. марта 2014. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KATEL NETWORK